Skt-slide1 Skt-slide2 Skt-slide3
Vi ska engagera i alla våra åtaganden. Vi ska alltid våga prova det nya. Vi ska vara en levande resurs i en levande värld och utveckla och formge koncept anpassade efter individens och- eller företagets verkliga behov.
Företag och människor utvecklas inte alltid åt samma håll. Det är inget konstigt, bara väldigt olönsamt för alla parter. Konstigt blir det först när inget görs för att skapa en lösning.
Rättvisa är som bäst när alla parter blir nöjda. Vi arbetar inte med juridik eller jante som utgångspunkt utan fokuserar istället på vad parterna redan har gemensamt.
boximg
Re-Vision
Företag och människor utvecklas inte alltid åt samma håll. Det är inget konstigt, bara väldigt olönsamt...
boximg
Medling
Rättvisa är som bäst när alla parter blir nöjda. Vi arbetar inte med juridik eller jante som utgångspunkt...
boximg
Remiss
Det är inte alltid lätt att överföra teori till praktik. Kreativa visioner och goda avsikter är en bra början...
boximg
Synergi
Sedan lågkonjunkturen i början av 1990 har vi aktivt arbetat med olika former av utbildnings- och utvecklingsprojekt...