Home  -  MEDLING

MEDLING

Bild till MEDLING

Rättvisa är som bäst när alla parter blir nöjda. Vi arbetar inte med juridik eller jante som utgångspunkt utan fokuserar istället på vad parterna redan har gemensamt.

Vi arbetar oftast i par för att bättre fånga upp och förstå perspektiv i situationer där en eller flera parter hamnat i konflikt. Det ger oss en effektivare intern dialog och förbättrar våra möjligheter att agera snabbt och rätt.

Tillsammans hittar vi bästa vägen framåt.

Vi är specialiserade på intresse- och arbetsrättsliga tvister samt diskriminering, men medlar även inom andra områden.

Diskriminering & Utanförskap

Upplevelser är alltid personliga!

Diskriminerande Särbehandling är ett negativt laddat ord och tyvärr allt för vanligt i vårt samhälle idag. Det handlar om människor som på olika sätt upplever särskild utsatthet och/eller utanförskap. Men det är inte lätt för någon att uttrycka dessa känslor och försöka förändra sin situation.

Det är ungefär samma fråga som många arbetsgivare funderar över. Hur ser situationen ut på min arbetsplats och bland mina medarbetare? Hur hanterar man dessa frågor, förebygger eller löser situationer som redan uppstått.

Vi är ett Stöd både för arbetatagaren och arbetsgivaren, och vi arbetar utifrån båda perspektiven. Vi kan det rättsliga, vi har verktygen, vi har metoderna och vi utbildar gärna företag att proaktivt förebygga diskriminering, utanförskap och mobbning.