Home  -  SYNERGI

SYNERGI

Bild till SYNERGI

Sedan lågkonjunkturen i början av 1990 har vi aktivt arbetat med olika former av utbildnings- och utvecklingsprojekt för arbetslösa. Vi har alltid varit, och är fortfarande, nyskapande.

Åtgärder i väntan på något obestämt är inte vår modell och passar varken våra tanke- eller arbetssätt. Däremot driver och utvecklar vi gärna projekt med fokus på att ’komma igång’ på arbetsmarknaden. Vi har även erfarenhet av projekt som avser stora grupper på fler än 100 deltagare.

Utgångspunkten är att varje människa i grunden är företagsam, men vissa behöver extra stöd för att komma ur begränsande vanor och beteenden. Vi tror på handfast ledning, tydlighet och kreativ miljö. Vi hjälper individer utvecklas i nya positiva riktningar.

Vi som arbetar på Premiss är fostrade i näringslivet. Vi har verklig kunskap om arbetsmarknaden, företagandets villkor och ett omfattande kontaktnät. Tillsammans hittar vi nya vägar framåt.